OFERTA

Zarządcy nieruchomości

Prawa do lokali

System przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji najemców lokali a w szczególności członków spółdzielni mieszkaniowych. Umożliwia gromadzenie korespondencji i wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej z najmem i administrowaniem lokalami. Pozwala odzwierciedlić powiązania najemców z lokalami zarządzanymi przez zarządcę. Jest pomocny w uporządkowaniu ewidencji kwestii prawnych dla tych powiązań. System pamięta historię wprowadzanych zmian, a wprowadzone dane pokazuje zawsze jako aktualne na podaną datę. Dostępny jest również szybki wgląd w historię wprowadzonych zmian.

System jest jednym z modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL w wersji dla zarządców nieruchomościami. Nowoczesna konstrukcja, technologia klient – serwer oraz wieloletnia eksploatacja systemu stwarzają gwarancję ogromnej jego niezawodności jak również zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi baz danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • prowadzenie ewidencji najemców związanych z zarządcą
 • rejestrację i modyfikację danych ewidencyjnych najemców i członków
 • zakładanie „teczek” dla podmiotów bądź lokali
 • prowadzenie historii zmian powiązań najemców z lokalami poprzez zakładki w „teczce”
 • definiowanie dowolnej klasyfikacji najemców(statusów)
 • prowadzenie tzw. grup członkowskich
 • rejestrowanie dokumentacji i korespondencji w postaci elektronicznej w formie załączników
 • definiowanie klasyfikacji korespondencji
 • sporządzanie standardowych wydruków
 • przygotowywanie wydruków indywidualnych za pomocą programu Crystal Reports oraz integrowa­nia ich z aplikacją
 • pracę wielostanowiskową w sieci LAN i WAN z wykorzystaniem technologii terminalowych
 • inne

System może współpracować z modułem Czynsze-Media Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL i wówczas dodatkowo umożliwia:

 • zbudowanie rejestru najemców (w szczególności członków) na podstawie danych lokatorów
 • prowadzenie historii zmian najemców związanych z lokalem
 • wgląd w rejestr danych o budynkach i lokalach
 • wgląd w dane zasobów, standardów wyposażenia, izb itp.
 • wgląd w kartoteki lokali

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji