OFERTA

Zarządcy nieruchomości

Remonty

Program jest rozwiązaniem dedykowanym dla zarządców nieruchomościami. Pozwala na prowa­dzenie ewidencji działań (w szczególności remontów) związanych z dostępnymi w systemie elemen­tami takimi jak lokale, budynki, osiedla, nieruchomości i obiekty (dowolny element infrastruktury będący w zasobach zarządcy). System jest powiązany z danymi przechowywanymi w module Czynsze-Media, Windykacja i bazuje na danych tego modułu dotyczących lokali, budynków, osiedli i nieruchomości. Dla działań rejestrowanych w systemie program umożliwia przechowanie w postaci elektronicznej dokumentacji technicznej dotyczącej wybranego działania. Program umożliwia również przechowanie danych na temat zasobów poszczególnych elementów systemu.

System jest jednym z modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL w wersji dla zarządców nieruchomości. Nowoczesna konstrukcja oraz technologia klient-serwer stwarzają gwaran­cję ogromnej jego niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi baz danych jak również raportowania.

Program umożliwia:

 • prowadzenie ewidencji działań z podziałem na planowane i zrealizowane
 • prowadzenie dokumentacji technicznej zarejestrowanych działań
 • przechowania dowolnej ilości danych charakteryzujących wybrany element systemu (zasoby)
 • wspomaga procesy planowania działań wykonywanych przez zarządcę
 • wspomaga procedury kontrolne dotyczące działań
 • dostarcza danych do analiz dotyczących działań wykonywanych przez zarządcę
 • umożliwia sporządzanie standardowych wydruków
 • przygotowywanie wydruków indywidualnych za pomocą programu Crystal Reports i integrowania ich z aplikacją
 • pracę wielostanowiskową w sieci LAN i WAN z wykorzystaniem technologii terminalowych
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji