OFERTA

Zarządcy nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Podstawowe cechy systemu dla Wspólnot Mieszkaniowych

 • prowadzenie księgowości każdej wspólnoty w odrebnej księdze
 • szybkie i łatwe przygotowanie sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej, planu gospodarczego i kompletnej dokumentacji na zebranie wspólnoty,
 • szybkie i proste modyfikowanie planu kont/sprawozdań dla kilku/kilkaset wspólnot
 • naliczanie opłat wg zdefiniowanego algorytmu
 • rozliczanie mediów (liczniki, współpraca z zewnętrznymi firmami rozliczającymi media)
 • rozliczanie kosztów i przychodów wg definiowanych kluczy (np. powierzchni, udziałem)
 • prowadzenie działań windykacyjnych
 • możliwość prowadzenia w jednej bazie zasobów własnych jak i wspólnoty
 • dostęp do systemu dla właścicieli/najemców lokali z poziomu przeglądarki internetowej

Oferujemy Państwu możliwość pracy na naszych zasobach:

 • praca z domonego miejsca z dostępem do Internetu (również mobilnego)
 • brak konieczności zakupu serwera ani licencji bazy danych
 • brak konieczności utrzymywania infrastruktury informatycznej na potrzeby ZSI
 • dostęp do najnowszych wersji oprogramowania
 • automatyczne wykonywanie kopii bazy danych

ZSI Papirus SQL sprawdził się zarówno u małych zarządców prowadzących kilka wspólnot jak i dużych zarządzającymi kilkaset wspólnotami.