OFERTA

Zarządcy nieruchomości

Podatek od nieruchomości

W ramach modułu Czynsze-Media oferujemy dodatkowo funkcjonalność dedykowaną do wyliczania podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji zasobów:

 • Nieruchomości
  • ewidencję nieruchomości z opisem geoprzestrzennym
  • ewidencję cech nieruchomości zdefiniowanych przez użytkownika w słowniku zasobów (typ własności, służebność, właściciel, itd.)
  • ewidencję sumy udziałów nieruchomości
  • możliwość ewidencji plików, skanów i rzutów przestrzennych w formie załączników
  • przypisywanie nieruchomości do gminy
 • Działek
  • ewidencję działek z opisem geoprzestrzennym (np. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, jednostka ewidencyjna, obręb)
  • ewidencję zdefiniowanych przez użytkowników cech działek w słowniku zasobów (powierzchnie, sieci, opis działki)
 • Budynków
  • ewidencję zasobów definiowanych w słowniku (rok budowy, instalacje, itd.)
  • możliwość ewidencji plików, skanów i rzutów przestrzennych  jako załączników
 • Lokali
  • wydzielenie lokalu jako jednostki logicznej w infrastrukturze ewidencji gruntów i lokali
  • ewidencję cech lokali zdefiniowanych przez użytkowników w słowniku zasobów
  • ewidencję udziałów lokalu w nieruchomości
  • ewidencję informacji dla nieruchomości lokalowych (księga wieczysta, akt notarialny)
  • oznaczenie typologii lokalu dla potrzeb podatku od nieruchomości

Możliwość konfigurowania podatku od nieruchomości w oparciu o ewidencję zasobów:

 • określanie różnych stawek podatkowych dla poszczególnych grup lokali (lokale mieszkalne, działalność gospodarcza, strefy, działalność zdrowotna, inne)
 • uwzględnianie udziału lokalu w nieruchomości podczas wyliczania podatku od części wspólnych budynku
 • uwzględnianie wysokości lokalu w procedurze wyliczenia podatku od nieruchomości
 • możliwość wyliczania podatku od budowli jako % wartości księgowej
 • możliwość wyliczenia podatku od gruntów z uwzględnieniem udziału lokalu w nieruchomości
 • możliwość generowania korekt podatku od nieruchomości dla deklaracji

Korzyści z wykorzystywania funkcjonalności:

 • centralna ewidencja zasobów w ZSI Papirus SQL (eliminuje błędy użytkowników wynikające
  z prowadzenia odrębnych ewidencji np. dla powierzchni)
 • automatyczne uwzględnianie zmian w ewidencji (np. wyodrębniania lokali) podczas wyliczania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 • centralny rejestr historii wyliczania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego bez potrzeby prowadzenia dodatkowej ewidencji
 • możliwość współpracy modułami Finanse i księgowość oraz Kontroling
 • możliwość wydruku deklaracji podatku od nieruchomości DN-1, ZDN-1, ZDN-2