OFERTA

Zarządcy nieruchomości

Zlecenia

Zgłoszenia składane przez lokatorów/właścicieli lokali ewidencjonowane są często w zeszycie przez pracowników poszczególnych administracji. Moduł Zlecenia wchodzący w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL, pozwala na prowadzenie zgłoszeń w sposób uporządkowany w centralnej bazie danych, powiązanej z innymi modułami ZSI. Wbudowane mechanizmy pozwalają na kontrolowanie terminowości zleceń, szczegółowej ewidencji kosztów jak również tworzenie statystycznych raportów.

Program umożliwia:

 • ewidencja zgłoszeń przyjmowanych przez pracowników administracji
 • ewidencja realizatorów zlecenia
 • realizatorem zlecenia może być pracownik jak również firma zewnętrzna
 • wydruki zleceń i kart pracy dla wykonawców
 • rezygnacja z prowadzenia książek zleceń i natychmiastowy wgląd w stan realizacji każdego zlecenia
 • kontrola nad realizacją z ostrzeżeniem możliwością wystąpienia i wystąpieniem przekroczenia założonego terminu realizacji
 • rejestracja i rozliczenie czasu pracy
 • rejestracja kosztów i bieżąca kontrola kosztów zleceń
 • powiązanie z modułem Magazyny (pobrane materiału na potrzeby wykonanie zlecenia)
 • definiowalny eksport kosztów do systemu finansowo – księgowego
 • możliwość klasyfikacji przyjmowanych zleceń wg wielu kryteriów (branże, rodzaje kosztów)
 • identyfikacja zleceń z obiektami będących w zasobach w module Czynsze – Media (osiedla, nieruchomości, budynki, lokale) lub dowolnie definiowalnych (np. tereny zielone, altany śmietnikowe, chodniki i drogi)
 • tworzenie podzleceń
 • zaawansowane raportowanie
 • pracownicy administracji pracują na centralnie zarządzanej bazie danych. Dane wprowadzane są on-line, bez konieczności replikacji danych
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji